pc

pc
[pi:si:] shkurtim për p ersonal c omputer kompjuter personal; kompjuter për përdorim personal ose individual; makinë llogaritëse; kompjuter (plural PCs)
PC (police constable) n. (British) polic (police officer, policeman)
Kompjuteri është pajisje elektronike shumë e ndërlikuar që shërben për regjistrimin, transmetimin dhe përpunimin e informatave që mund të manifestohen si llogaritje, udhëheqje të proceseve, përpunim i tekstit, të dhënave të ndryshme si dhe për përdorime më të përgjithëshme. Kompjuteri, marrë në kuptimin e gjerë, përbëhet prej dy komponentëve të quajtura: harduer ( hardware - pjesë fizike e tij) dhe softuer ( software - programet dhe udhëzimet për punë). Me fjalë tjera, softueri është pjesa programore e hardueri pjesa mekanika e kompjuterit.
Hardueri përmban komponentet fizike të kompjuterit siç janë: tastiera ( Keyboard ), monitori, shtypësi ( Printer ), miu ( Mouse ), disku i ngurtë ( Hard Disk ), njësia e diskut, disketa ( Floppy Disk ), njësia e disketës, CD-ROM-i ( CD ROM ), njësia e CD-ROM-it, vizatuesi, modemi, lexuesi ( Scanner ), kamera digjitale etj.
Softueri përmbanë programet dhe të dhënat të cilat e udhëzojnë kompjuterin në punën e tij, literatura, dokumentacioni dhe udhëzimet në lidhje me kompjuterin. Hardueri mund të krahasohet me gramafonin e disqet, ndërsa softueri me muzikën e inçizuar në disqe.)
* * *
pc

English-Albanian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”